top of page

Missie en visie

Bij de Nationaal Papoea Vereniging gaat het om de overdracht van de authentieke, unieke Papoea cultuurbeleving, met min of meer westerse invloeden, en al zijn verscheidenheid in het bijzonder.

Wij zijn van mening dat ons rijke cultuur getoond en gedeeld mag worden. Door het regelmatig organiseren, mede-organiseren en deelnemen aan diverse activiteiten, welke toegankelijk is voor iedereen, hopen wij een goed beeld te schetsen van onze cultuur en haar geschiedenis en bieden wij de aanwezigen een gemakkelijke opening tot gesprek.  

Promotie van culturele activiteiten zijn belangrijke instrumenten bij het verkrijgen van bekendheid onder ons publiek. Wij zien onszelf dan ook als een welkome aanvulling voor hetgeen Den Haag te bieden heeft op (intern) cultureel vlak.  

De vereniging heeft als taak het cultuur bewustzijn in Den Haag te stimuleren en met elkaar kennis te maken om zo de culturele rijkheid en diversiteit van de stad in het voetlicht te brengen en te verrijken.  

Wij staan open voor alle vormen van samenwerking die leiden tot het delen van ons cultureel erfgoed en het aangaan van discussies over de positie van ‘ander-waarden’ en ‘eigenwaarden’.  

Al met al, zet de vereniging zich in om het publiek te enthousiasmeren tot participatie en betrokkenheid bij wijk en stad. Wij streven, binnen het integratiebeleid, naar wederzijds respect en gelijkwaardigheid in onze samenleving.  

bottom of page